Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting global pricing for your reseller storefront

Setting global pricing is the fifth step in setting up your Reseller storefront. Global pricing lets you quickly apply a pricing structure to all of the products in your Reseller storefront.

When you log in to the Reseller Control Center for the first time, you must use the Quick Setup Wizard that displays to set your global pricing structure. To update your settings after initial setup, go to the Products & Pricing tab and then click Set Global Pricing.

To set custom product pricing, see Updating Product Pricing for Your Reseller Storefront.

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. If the Quick Setup Wizard displays, click Get Started. Otherwise, go to the Settings tab, and then click Quick Setup.
 3. For Pricing, select a pricing structure to apply to all products:
  • Percentage markup — Lets you enter a percentage that is higher than the minimum retail prices, the suggested retail prices, or the custom retail prices you've set for your products.
  • Minimum retail pricing — The lowest prices you can charge for your products.
  • Suggested retail pricing — The prices we recommend that you charge for your products, which are typically higher than the minimum retail prices.
  • Happy with your current pricing? — Maintains any custom pricing you have set for your products.

   Note: If you're using the Quick Setup Wizard for the first time, your current pricing defaults to the suggested retail pricing above. You can set custom pricing later. For more information, see Updating Product Pricing for Your Reseller Storefront.

 4. If you selected Percentage markup, select one of the following, and then enter a percentage (no decimals):
  • Minimum Retail — The lowest prices you can charge for your products.
  • Suggested Retail — The prices we recommend that you charge for your products, which are typically higher than the minimum retail prices.
  • My Retail — The custom pricing you have set for your products.
 5. Click Save and Continue.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.