Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Timeout Options for Remote Desktop Connections

You can set the maximum amount of idle time allowed for remote desktop connections.

To Set Timeout Options for Remote Desktop Connections

  1. Log in to your IIS server using Remote Desktop. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. Once logged into Remote Desktop open the Start menu, navigate to All Programs, then Administrative Tools, then Remote Desktop Services and then open the Remote Desktop Session Host Configuration menu.
  3. In the Connections area, right click RDP-Tcp then Properties.
  4. Click the Sessions tab.
  5. Specify the values you want to use.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.