Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up a Domain in Parallels Plesk Panel

Using Parallels Plesk Panel, you can add a domain to your dedicated or Virtual Private Server (VPS). To add domain names, you will need to have a Parallels Plesk Panel license that allows you to create multiple domains.

To Add a New Domain in Parallels Plesk Panel

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Go to the Websites & Domains tab.
 3. Click Add New Domain.
 4. Select www.
 5. In the Domain name field, enter the domain name you want to add.
 6. Select the DNS configuration you want to use.
 7. If you want to host a website on the domain, select Website Hosting, complete the following, and then click Finish:
  • Document root — Enter the directory you want to use as the website's root.
  • Preferred domain — Select if you would like the site to redirect to www. or not.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.