Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up a new account

Want to use Get Paid and Online Bookkeeping, but don't have an account set up? Follow the steps below to set up a new account.

Note: If you already have a GoDaddy account and clicked Set Up on your Get Paid and Online Bookkeeping account, follow the steps here to upgrade. If you're not sure if you've already begun the setup process, take a look at the My Account page in GoDaddy. If you still see the Set Up button, follow the steps below.

To Set Up Get Paid and Online Bookkeeping

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Get Paid and Online Bookkeeping.
  3. Click Manage.
  4. Select which account you want to link, or skip this step to explore the product.

Check out these topics to help you get started with Get Paid and Online Bookkeeping. This article will help you set up Invoicing features.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.