Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up accounts

Setting up Calendar accounts requires two steps. First, you must invite users to Calendar, and then they must activate their account.

To Invite Users to Calendar

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Calendar.
 3. Click Setup Account next to the plan you want to use.
 4. Click Add next to the plan you want to use.
 5. Complete the following fields, and then click OK:
  • Calendar Plan — Select the Calendar plan you want to use.
  • Enter Email Address — Enter the email address you want to use with the Calendar account. You can invite Calendar users who do not use our email.
  • Message — Enter a message for the Calendar account's user.

We email a link to activate the Calendar account to the email address entered (it can take up to 24 hours for you to receive the email).

To Activate Calendar Accounts

 1. Open the email titled "Calendar Account Activation."
 2. Click Activate.
 3. Read the Calendar User Agreement, and then click Accept.
 4. Complete the following fields, and then click Setup:
  • First Name and Last Name — Enter your first and last name.
  • Timezone — Select your Calendar's timezone.
  • Password and Confirm Password — Enter a password for your Calendar account.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.