Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up ASP.NET Community Server on Your Web Site

ASP.NET Community Server is an application that makes it easy for you to build a user forum, blog, or photo gallery on your website. We offer ASP.NET Community Server as a subscription application for our Windows shared hosting accounts through GoDaddy Hosting Connection. For more information, see Installing Hosting Quick-Install Applications.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.