Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Atandra T-HUB

Atandra T-HUB is an order management tool to help Quick Shopping Cart® work with QuickBooks®. Once you have purchased and downloaded the Atandra T-HUB integration desktop software, you can configure the tool to work with Quick Shopping Cart and QuickBooks.

To Enable T-HUB in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. In the Manage menu, click on Orders, and then click T-HUB Integration.
 5. Select that you have read and agree to the End User Disclaimer, and then click Next.
 6. Enter a new user name and password to use when setting up T-HUB. Click Next.
 7. The Security Key to use when setting up the T-HUB displays.

Be sure to write down your user name, password and security key. You need this information to connect T-HUB to Quick Shopping Cart.

To connect T-HUB with Quick Shopping Cart

To complete T-HUB setup, you must open T-HUB on your computer and enter information provided by Quick Shopping Cart.

 1. Open your T-HUB application.
 2. Select Add Online Store.
 3. In the Store type menu, select Quick Shopping Cart.
 4. For Web Service URL, enter the URL specified in your Quick Shopping Cart.
 5. For User Name, enter the login you created in your Quick Shopping Cart.
 6. For Password, enter the password you created in your Quick Shopping Cart.
 7. For Security Key, enter the Security Key specified in your Quick Shopping Cart.
 8. To test the connection, click Test Store Connection.
 9. If successful, a message displays confirming T-HUB has connected to the cart.
 10. Complete the Company Information, Order Download Settings and Store Sync Settings fields to customize your settings.
 11. Click Save & Close.

Note: Existing T-HUB owners need to update T-HUB software to enable the Quick Shopping Cart or Custom Cart-Direct option in the application.

Visit Atandra.com for more installation information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.