Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Cash on Delivery (COD) Payments with Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart® lets you accept cash on delivery (COD) payments. While they aren't as common today as they once were, COD payments can be useful to customers who are reluctant to submit payment information online, or for those who find the online process confusing.

To Set Up Cash on Delivery (COD) Payments:

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Set Up drop-down menu, go to Operations and click Payment Options.
  3. Go to COD and click Enable.
  4. To receive payment, you need to set up a COD shipment with the company you use for deliveries. You can set up COD shipments with these commonly used companies:

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.