Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Setting up cPanel Auto Responders

cPanel email lets you create an auto responder, which automatically replies to email sent to email accounts at domains hosted on your account.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click Auto Responders.
 6. Click Add Auto Responder.
 7. Complete the following fields, and then click Create/Modify:
  • Interval — Enter the number of hours you want to wait before letting cPanel automatically respond to emails from the same address.
  • Email — Enter the address and select the domain name you want to use.
  • From — Enter the From address you want the automatic responses to use.
  • Subject — Enter the subject you want the automatic responses to use.
  • HTML — Select This message contains HTML. if you want to send HTML emails instead of plain text.
  • Body — Enter the message you want to use.
  • Start & Stop — Select the options for when you want to begin and end the auto responder.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.