Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Setting up Custom-Defined PHP Error Logs in cPanel

cPanel offers built-in error logging, but it doesn't catch errors generated from PHP and doesn't keep error logs for extended periods of time. To remedy this, you can have PHP store errors it encounters in your own error log file.

To Set up Custom-Defined Error Logs in cPanel

  1. Create a file called php_error.log — you can either do this locally and FTP it to your server (more info), or you can use cPanel's built-in file manager (more info).
  2. Create or edit a PHP initialization file (you can find the name you should use here) containing the following line of code:
    error_log = /home/[your username]/public_html/php_error.log
    You can find the value for [your username] in Find my FTP username and password

Now, PHP will pass any coding-related errors to the php_error.log file. This file can take a few hours before it starts receiving errors your website generates, and only displays content if your website does generate errors.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.