Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Setting up domain monitoring

You can add Domain Monitoring to specific domain names so you can monitor changes made to them. We send email updates to you within 24 hours when the monitored domain name changes.

For more information, see Domain Backorder and Monitoring FAQ

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy/Sell menu, select Backorders and Monitoring.
 7. Under Monitor a Domain click Add Monitoring.
 8. On the Add Domain Monitoring window that appears, enter the domain names you want to monitor, one domain name per line, and then click Next. Do not include the "www" prefix.
 9. In the Email address 1 field, enter the email address where you want us to send notifications.
 10. (Optional) To receive email updates at another address, in the Email address 2 field, enter another email address.
 11. Click OK, and then click OK again.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.