Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up Domains in Parallels Plesk Panel 10.x

Using Parallels Plesk Panel, you can add a domain to your dedicated or Virtual Private Server (VPS). To add domain names, you will need to have a Parallels Plesk Panel license that allows you to create multiple domains.

To Add New Domains in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. In the General section, click Domains.
  3. Click Add New Domain.
  4. Select the client or subscription you want to add the domain name to.
  5. Enter the Domain Name.

    Note: Do not enter www. in the Domain Name Field.

  6. Select the IP address you want to use.
  7. Select the option to set up hosting for the domain, and then click OK.

For additional information on setting up domain names in Parallels Plesk Panel, please see the Parallel's documentation Adding Domains.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.