Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Email Clients with Your Server's Email Addresses

If you set up email on your server, you can use it with an email client using the following settings:

Note: We assume you have a CNAME called mail pointing to your server's IP address. If your domain name is registered with us, you can create CNAMEs using Manage DNS zone files. Otherwise, contact your domain name's registrar.

Incoming Server mail.coolexample.com
Outgoing Server mail.coolexample.com
Incoming Port 110
Outgoing Port 25
Authentication Required Yes
Secure Password
Authentication
No
User Name The account's full email address,
e.g. username@coolexample.com
Password The account's password

Replace coolexample.com with your domain name, and username with your email address' user name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.