Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Email Forwarding for Individual Email Addresses in Parallels Plesk Panel

To Set Up Email Forwarding for Individual Email Addresses in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. Go to the Mail tab.
  3. Click the email address you want to use.
  4. Click Forwarding.
  5. Select Switch on mail forwarding.
  6. Enter the email address you want to forward to.
  7. Click OK.

Note: This applies to this individual email address. For information on setting up mail forwarding for all addresses on a domain, see Setting Up Email Forwarding in Parallels Plesk Panel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.