Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Email Forwarding in Parallels Plesk Panel

You can set up email forwarding inside Parallels Plesk Panel. These instructions apply to all email addresses for a domain name. For information on setting up mail forwarding on individual addresses, see Setting Up Email Forwarding for Individual Email Addresses in Parallels Plesk Panel.

To Set Up Email Forwarding in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. Click Domains.
  3. Click on Control Panel for the domain you want to add email aliases to.
  4. Click Mail.
  5. Click Create E-Mail Address.
  6. Click the Forwarding tab.
  7. Select Switch on mail forwarding.
  8. Enter the email address you want email forwarded to.
  9. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.