Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Email Using the Parallels Small Business Panel

Email addresses are automatically created when you create a new user in the Parallels Small Business Panel. The only time you need to create email addresses is when you are create an email address for someone who is not a user. That lets you give someone an email address without giving them access to any other features, such as file sharing.

Note: For email to work correctly, your nameservers need to point to the server. For more information, see Setting Up Nameservers for the Parallels Small Business Control Panel.

To Create an Email Address

  1. Log in to the control panel and click Mail.
  2. Click Create E-mail Address.
  3. Complete the fields, and click OK.

To Delete an Email Address

  1. Log in to the control panel and click Mail.
  2. Select the email address you want to delete.
  3. Click Remove, and then click Yes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.