Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up File Sharing on the Parallels Small Business Panel

Using file sharing on the Parallels Small Business Panel lets users within the organization collaborate on projects. Users can also upload files to their own personal space on the server. Depending on permissions, users can upload documents to a public area that could allow customers to view documents such as roadmaps and price lists.

All users can connect to their private share and to the shared drive, regardless of permissions. If you are running the Parallels Small Business Panel on Linux, enable the Samba File Server.

To Set Up File Sharing

 1. Log in to the control panel and click Settings.
 2. Expand Advanced Settings.
 3. Click File Sharing Settings.
 4. Specify the domain name you want to use for your Web folder.
 5. Complete the other fields, noting the location of the file shares you are setting up.
 6. Click OK.

To Enable the Samba File Server

 1. Log in to the control panel and click Settings.
 2. Expand Advanced Settings.
 3. Click Switch On.

  Note: If the icon displays Switch Off, Samba File Sharing is already enabled.

Connecting to Files on the Server

Users can manage files stored on the server by logging in to their user account on the server, or they can map a drive to the files. When they map a drive, they can manage the files as though they were stored on their own computer.

You can map a drive whether you're running Windows, Linux, or a Mac OS.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.