Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Up Flat Rate Shipping Options

Quick Shopping Cart® lets you set up flat rate shipping options to charge your customers custom shipping fees. You can base shipping fees on either a percentage of the order total or a fixed flat rate to add to the order total.

Note: For international shipping options to display in your site settings, you must enable them in your Storefront Preferences. For more information, see Using the preferences manager

Setting up Percentage Flat Rate Shipping

To base shipping fees on a percentage of your customers' order totals, you can set up percentage flat rate shipping.

To Set up Percentage Flat Rate Shipping

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to Operations, and then select Shipping.
 3. In the Flat Rate (%) section, click Set Up.
 4. Enter a name for your shipping option.
 5. In the Shipping Fee section, enter a percentage.
 6. If you want to charge your customers a surcharge by region, click Add in the Region Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Region field, select the region for which to add a surcharge.
  • Enter a percentage to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 7. If you want to charge your customers a surcharge by postal code, click Add in the Postal Code Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Postal Code field, enter the postal code for which to add a surcharge.
  • Enter a percentage to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 8. Click OK.

Setting up Fixed Flat Rate Shipping

To base shipping fees on a fixed flat rate to add to your customers' order totals, you can set up fixed flat rate shipping.

To Set up Fixed Flat Rate Shipping

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to Operations, and then select Shipping.
 3. In the Flat Rate ($) section, click Set Up.
 4. Enter a name for your shipping option.
 5. In the Shipping Fee section, enter a fixed flat rate amount.
 6. If you want to charge your customers a surcharge by region, click Add in the Region Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Region field, select the region for which to add a surcharge.
  • Enter an amount to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 7. If you want to charge your customers a surcharge by postal code, click Add in the Postal Code Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Postal Code field, enter the postal code for which to add a surcharge.
  • Enter an amount to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 8. Click OK.

Note: You must enable Charge for shipping on each product to which you want to apply any shipping rates. For more information, see the Configure Advanced Product Information section of Setting up a Product in Quick Shopping Cart.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.