Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up Local Reviews

Search Engine Visibility can help you track comments about your business on local review websites like Yelp®, Yellow Pages®, FourSquare®, CityGrid®, and Facebook®.

With the Local Review feature in Search Engine Visibility V1, you can select which sites you want to track.

To Set up Local Reviews

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Local Reviews.
  5. Enter your business information, and then click Next.
  6. Note: By default, Email me local review updates is selected.

  7. For each review site, select your business name from the listings shown. If you don't want your business listing tracked in Search Engine Visibility, Click I don't want to see reviews from this site.
  8. Note: If your business isn't listed, click Submit it now to manually enter your business information for that local review site.

  9. After you select your business listing from each website, click Next.
  10. When you have selected your business for each local review site you want to track, click Finish.

Note: The Local Review feature is only available for US customers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.