Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up payment options for invoices

Get Paid and Online Bookkeeping's invoicing option allows you to accept credit cards online through either PayPal® or Stripe®.

If you're using PayPal:

  • You don't need a merchant account; you can use your personal account to send and accept payments.
  • You don't need to select Taxable on your invoice template because PayPal already charges your customers tax.

To Set up Payment Options

  1. Log in to your Get Paid and Online Bookkeeping account.
  2. Click Manage, and then click Invoice Settings.
  3. In the Payment Integrations area, update the information, and then click Update.

For more information on invoicing, see Getting started with invoicing.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.