Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up your account

Before you can add and share photos or videos in Photo Album, you need to set up your account.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Photo Album.
 3. Click Setup Account next to the account you want to create.
 4. On the End User License Agreement page, click Accept.
 5. On the Account Settings page, enter the email address you want to use to send photos by email and for password recovery, and then specify one of the following Domain Settings:
  • Create a new subdomain — Enter the subdomain prefix and select one of the domains in your list.
  • Select an available domain from your account — Select from a list of domains for this account.
  • Enter a domain not registered here — Enter the full domain name.

  Note: If you enter a domain that you registered with another registrar, please update the A Record for your domain so it points to the IP address 192.169.209.106. For more information, contact your domain registrar.

 6. Click Save.

Your account is set up. To update your user name and password , see:
Changing Your Photo Album User Name
Changing Your Photo Album Password


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.