Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Setting Up Your Domain Name

Setting up your domain name is the first step to creating an outstanding presence online. Whether you've just purchased a domain name or are just getting around to setting it up, use the instructions below to get you rocking and rolling:

To Set Up Your Domain Name

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Click Use My Domain under the domain name you want to set up.

  Note: If your domain is already set up and you want to edit its settings, click Manage Domain under the domain you want to update.

 4. Click Build a New Website, Connect to an Existing Site, or Set Up Professional Email under the desired option:

  Build a New Website

  If you have a Website Builder account that isn't set up yet, see Setting up your website.

  If you have a Website Builder account that is set up with a different domain name but you want to set it up with this domain instead, see Change my domain name.

  If you don't have a Website Builder account but want one, follow the on-screen prompts to purchase and set up a website for your domain name.

  Connect to an Existing Site

  For information on your forwarding options, see Forward a domain .

  Set Up Professional Email

  If you have a email account that you want to set up with this domain, use the Get started instructions to set up your website.

  If you don't have a email account but want one, follow the on-screen prompts to purchase and set up email for your domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.