Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting up Your Reseller Storefront

Congratulations on your new business venture!

When you log in to the Reseller Control Center for the first time, the Quick Setup Wizard helps you quickly set up your storefront. After you complete the steps in the Quick Setup Wizard, your storefront is live on the Internet.

Note: We recommend setting up a payee account before you begin using the Quick Setup Wizard. A payee account tells us how you want to receive commission payments. For more information, see Setting up Payee Accounts.

To Set up Your Reseller Plan

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Click Get Started.

    Note: After initial setup, the Get Started screen no longer displays. To access the Quick Setup Wizard, from the Account Settings tab, click Quick Setup.

  3. Complete the steps in each tab to set up your storefront. If you need assistance, see the following Help articles:

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.