Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting Up Your Reseller's Free Site Analytics Account

When you purchase a reseller plan, we give you a free Site Analytics® account.

Site Analytics lets you track information about your reseller storefront's visitors, such as their geographical regions and how much time they spent on your site.

To Set Up Site Analytics

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Marketing tab, and then click Analytics.
  3. Enter a Username and Password, and then click Save.

Your Site Analytics might take up to 30 minutes to become active and does not display any statistics prior to you enabling it.

To view your Site Analytics reports, click Manage Account Site Analytics.

For more information, see Site Analytics' Help.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.