Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting up Your Reseller's Free SSL Certificate

When you purchase a Reseller plan, we give you a free Standard Single Domain SSL certificate that you can use to protect any personal information collected through your custom Reseller site with up to 256-bit SSL encryption. For more information, see What is an SSL certificate?

Note: This option only applies to custom-built Reseller websites. If you use a pre-built storefront as your Reseller site, then transactions are already secured with an SSL certificate.

To Set up Your Reseller's Free SSL Certificate

  1. Log in to your account.
  2. Go to Free Products.
  3. Click SSL.
  4. Select Use Credit, choose your Reseller plan and click Continue.
  5. Click Manage and follow the provided instructions for submitting your certificate request.

Another article that may interest you is Setting up Your Reseller's Free Hosting Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.