Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Your Cover Sheet Options

You can use Fax Thru Email to create a custom cover sheet for your fax messages.

To Set Your Cover Sheet Options

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. On the Fax Thru Email page, click Open next to the Fax Thru Email account you want to use.
  4. Click Settings.
  5. In the Cover Sheet Options area, select an image to use on the cover sheet by clicking Browse.
  6. Locate and open the image you want to use.
  7. To select a template to use as the default option for your fax cover sheets, click Change Template.
  8. Click the fax template you want to use.
  9. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.