Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Your Email Identity in Online Storage

You can set the email address that displays to your recipients when you share files through Online Storage.

To Set Your Email Identity

  1. Log in to your Online Storage account.
  2. From the Settings menu, select Email Identity.
  3. In the Email From Name field, enter the name you want to display in the "From" field when sharing files.
  4. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.