Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Setup Automatic Database Backups

If your CMS (WordPress, Joomla, DNN) goes down for any reason, it can take your website down. This may result in lost revenue and a significant amount of time to fix. While we all know it's important to backup frequently, it can be tricky to properly backup a database that's in use. Let our GoDaddy experts use scripts and Cron to schedule automatic server backups so you can have peace of mind.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.