Setup Contact Form 7 in WordPress

Contact Form 7 is a popular WordPress plugin for adding a contact form to your site. You need to complete a basic setup before it can be added to your page.

 1. Install the Contact Form 7 plugin
 2. Activate the plugin
 3. On the left navigation bar, click Contact
 4. Click Add New button if you are creating a new form

  Note: If you want to update an existing form instead, click the Edit link below your existing form.

 5. Click the Mail tab
 6. Enter a Title for your form
 7. Update the To field to the email address where you want the form to send
 8. If necessary, update the From address to an email address with the same domain name as the hosting

  Note: If the From address does not match the domain on the hosting account, then the server will prevent the mail from being received.

 9. Click Save

Next Steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.