Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Setup my Reseller storefront

After purchasing your new Reseller plan, you will need to set it up using our on-boarding wizard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your account?)
  2. Enter your Company Name. This will appear on your storefront and marketing materials. You can change this at any time.
  3. A Payee Account will be automatically created for you based on your Company Name, or you can select an existing one from the drop-down.
  4. Click Next.
  5. To finish setting up your Reseller plan, you can edit the following options from your dashboard:
  6. Once finished, click View Dashboard to access your Reseller Control Center.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.