Setup PHP error logging

When troubleshooting PHP errors, you will want to review your PHP logs. If you don't have PHP logs to review, use the following process to set up logging:

 1. You should always backup your site before making any changes to your site.
 2. Locate your PHP initialization file.
 3. Edit the file. (cPanel / Plesk / Managed WordPress / VPS)
 4. Place the following line in your initialization file:
  error_log = /path/to/your/webroot/php_error.log
  • error_log is the PHP function that will tell the web server to output your logs to a new file.
  • /path/to/your/webroot/php_error.log is the path to your new log.
   • Make sure to replace /path/to/your/webroot with the actual path your hosting account uses.
   • What is my absolute path? (cPanel / Plesk).
 5. Create the a file named php_error.log in the in the webroot of your hosting.
 6. Restart your PHP processes.(cPanel / Plesk).

Next Steps:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.