Setup the Disqus comment system in WordPress

Disqus is a comment management system to help you build your audience and manage comments on your website. There are two major steps: setup an account with Disqus and then add the plugin in WordPress.

To setup your account with Disqus:

 1. Open your browser, and go to Disqus.com.
 2. Either log into an existing account or sign up for a new account.
 3. Once logged in, select how you plan to use the plugin.
 4. Choose I want to install Disqus to my site.
 5. Complete the registration form, and click Create Site.
 6. Choose WordPress as your platform.
 7. Return to your WordPress website.

To install the Disqus plugin:

 1. Log in to WordPress.
 2. From the Plugins page, search for and install Disqus.
 3. Activate the plugin.
 4. Go to Comments > Disqus.
 5. Sign in with your Disqus account.
 6. Once you have logged in, select the site you registered with your Disqus account.
 7. Click Next to complete the set up.
 8. Go back to your account at Disqus.com.
 9. Complete the Configure process on the Disqus website.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.