Setup Visual Form Builder in WordPress

Visual Form Builder is a WordPress plugin that you can use to add a contact form to your site. You need to complete a quick setup before adding a form to a page.

 1. Install the Visual Form Builder plugin
 2. Activate the plugin
 3. On the left navigation bar, click Visual Form Builder.
 4. Click Add New button if you are creating a new form

  If you want to update an existing form instead, click the Edit link below your existing form.

 5. Fill-in the fields on the page
 6. Click Create Form
 7. On the left navigation bar, under Visual Form Builder, click the Settings button.
 8. Update the Sender Mail Header option if necessary
 9. Click Save

If this is an existing form, you can visit your contact form page and see if you get the emails from the form.

Next Steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.