Setup WordPress redirects

You may need to setup a redirect if you have recently moved your WordPress site, or need to forward one URL to another for any reason. Or if you recently installed an SSL and need to force your site to HTTPS instead of HTTP. You have two options when adding a redirect on your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WP Premium Support

If you're not sure how to set up a redirect, or do not wish to do it yourself, give us a call and one of our experts can do it for you for a fee.

  • Configure up to 5 redirects.

To Do It Yourself

To do it yourself, see Difficulty
Redirect HTTP to HTTPS for WordPress on Linux Basic
Redirect HTTP to HTTPS for WordPress on Windows Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.