Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Setup WP Premium Support

You will need to setup WP Premium Support before requesting a service for your WordPress site.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Setup after locating your WP Premium Support subscription.
 3. Click Activate to add the listed sites to your subscription, or Add site to add additional WordPress sites.

  Note: Sites hosted on Managed WordPress in the same account are automatically added to your WP Premium Support subscription.

  Add Site

  Select either the My account, Clients, or Third Party from the add a site from drop-down.

  • The My account option lets you select from the hosting plans in your account by choosing a one from the drop-down list.
  • If you are a member of Pro Clients, your clients will show up in the drop-down to select one of their hosting products.
  • The Third Party option is for any other sites hosted outside of this customer account.
 4. Fill in the fields on the Site access form:
 5. WordPress

  1. Site URL (coolexample.com)
  2. b. I have a custom login for my WP Admin check box - Check this box and fill in the WP Admin Path field if you have a custom login path. (coolexample.com/custom-login)
  3. WP Admin URL - This field auto-fills from the Site URL unless you check the box mentioned above.
  4. Username
  5. Password

  FTP

  1. Host address (coolexample.com or your IP address)

   If your site uses a Firewall or CDN then you may need to enter the hosting IP address instead of the domain.

  2. User
  3. Password
  4. Protocol
  5. Port

   Note: You only need to change the Protocol and Port options if your host or server doesn't use standard FTP settings.

 6. Click the Activate button.

Your WP Premium Support subscription is now ready to use!

Note: If you received an error message then you may need to find your FTP settings or reset your WordPress password.

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.