Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Share Office 365 web app files from OneDrive

If your plan comes with Web Apps (also known as Office Online apps) for Office 365 from GoDaddy, you're in luck. Microsoft's Office Suite applications are now available to you any time, any where — even on your mobile device. They're also simple to access and use.

 1. Log in to your Office 365 account.
 2. Enter your Email address and Password, and click Sign In.
  Click Sign In
 3. Click the OneDrive tile.
 4. Click New, and select an app from the list.

 5. Select an app from the list
 6. At the top, center of the ribbon, click the placeholder text, and enter a file name.
  Enter a file name
 7. Nhấp Chia sẻ.
 8. Enter the names or email addresses of the people you want to share with.
 9. Click Can edit or Can view, enter a personal message, and click Share.
  Select an app from the list
 10. The file saves automatically

 11. When you're ready to exit out of your document, in the upper left corner of the app, click the app launcher Click Microsoft Services.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.