Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Sharing a campaign on social networks

You can share your campaigns on any social platform, and anywhere that you can paste a URL. This is great way to expand your reach, and leverage your fans and followers in other places, besides just your email lists.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Find the campaign you want to share, and click Share.
  3. Click in the Copy the URL field, select the whole URL, and copy it.
  4. Paste this URL into any post, or page, or comment. Paste it anywhere you can put a link. This will direct people right to the web version of your campaign.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.