Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Sharing a signup form

While the option to embed your email signup form on your website is always there, other ways to share your email signup form are available!

To Share a Signup Form with a Link:

  1. In your Signup Forms area, click the Share button
  2. Share webform Button
  3. Copy and paste the link that displays.

To Share a Signup Form on Social Sites:

  1. In your Signup Forms area, click Edit.
  2. Edit Button
  3. Select the social site from the options displayed below the form.
  4. Click the action button on the social platform overlay that appears on the screen. For example, if you clicked Like for Facebook, then click the new Like button that appears on the overlay.

Related Topics:

Can I Add An Email Signup Form to My Campaign?
Customizing Signup Form Design
What Are The Advanced Signup Form Options?
Can I Add My Signup Form To My Facebook Page?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.