Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sharing Permanent Links to Photos and Videos with Social Network Sites

Website Builder lets you share permanent links to your photo galleries, photos, and videos, which are valid as long as they are uploaded to your Website Builder account.

You can also share your permanent links with your social networks. Post it on Facebook® or MySpace®, tweet it on Twitter®, save it to Delicious® or share it via RSS feed.

To Share a Permanent Link to A Social Network Site

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then click the gallery you want to share.
  5. Click the Filmstrip button.
  6. Click the Share button.
  7. Select between Link to item or Link to site.
  8. From the second drop-down menu, select the type of hyperlink to display.
  9. Click the icon of the social networking site you want to share your link with.
  10. Follow login instructions for the site until the process completes and your link is visible.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.