Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sharing Your Store on Social Media Networks

Quick Shopping Cart® lets you share your store on social media networks such as Facebook®, and Twitter®. First, you must enable sharing for your account. For more information, see Adding social media .

When you're ready to publish your store online, you can easily post your store's URL to your social media profile pages.

To Share Your Store on Social Media Networks

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. Click Publish, and then click Start Publish.

  Note: You can only publish your store if it's your first time publishing or if you made changes to your storefront.

 3. Once your publish completes, click Share, and then select one of the following:
  • Facebook — Posts your store to your Facebook wall.
   • Click Post to Facebook, enter the email address and password for your Facebook account, and then click Log In.
  • Twitter — Posts your store to your Twitter page.
   • Click Tweet, enter the email address and password for your Twitter account, and then click Connect.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.