Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Ship orders

Use these steps to complete orders from your customers. You can send them emails, fill orders, and view recent orders.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In your Products list, click Online store and then click Manage next to the account you want to use.
 3. From the Sales menu, click Orders and then click a Paid order to see its detailed view.
 4. If you're satisfied that the order's ready to go, click Fulfill Order.
  Click fulfill order
 5. The Fulfill Order window opens and offers you the option of entering a tracking number manually or pasting in one provided by your shipper.
  Use the Fulfill Order window to enter a tracking number and notify customer
 6. Be sure to select Send notification email to customer before clicking Save. (Otherwise, the customer will not know that the order's been shipped).
 7. The order's shipping status will be displayed on the single-order page, as well as on the Recent Orders page. (The tracking number also is added to the single-order page where you can change it if needed).
  order's shipping status on the recent orders page.

Next steps

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.