Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Shipping Products to Customers Outside of the United States

We support shipping to many locations. For a full list of supported countries, see Which countries do you support with International Shipping?.

If you need to ship products to a location not supported, you can use the flat rate or weight-based shipping option, and then ship packages on your own to any location you choose.

International customers in unsupported countries need to use the "Print and Call" option to place their orders (entering an address within the United States or Canada), and then call you with their actual shipping information.

Note: When using the "Print and Call" method, international customers should enter your Merchant address as the shipping address and enter their real shipping address in the Special Instructions field on the payment screen.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.