Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sign in to Email Backup

If you're an admin, you can view your organization's email backups in the Email Backup add-on. It can take up to 24 hours to create a new Email Backup account.

  1. Go to your Email Backup.
  2. Note: If you have multiple Office 365 accounts, you might need to follow the link to sign in as a different user.

  3. Enter your Office 365 email address.
  4. Enter your Office 365 password.
  5. Select Sign In. If this is your first time signing in, select Accept to allow Email Backup to access your Office 365 account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.