Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sign in to my Email & Office Dashboard

Sign in to your Email & Office Dashboard to go directly to your email account options and settings.

The steps are different depending on your account type. Email account owners and email users use different info when they sign in (email users include admins that the email account owner has set).

Email account owners

  1. Go to your Email & Office Dashboard.
  2. Enter your GoDaddy username (or customer #) and password.
  3. Select Sign in.

As a GoDaddy account owner, you can also access your Email & Office Dashboard from the My Products page when you're signed in.

Email users

  1. Go to your Email & Office Dashboard.
  2. Enter your Office 365 email address and password.
  3. Select Sign in.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.