Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sign in to my Email & Office dashboard

You can sign in to your Email & Office dashboard, this allows you to go directly to your email account options and settings so you can accomplish tasks faster.

The sign in instructions are different depending on your account type. Email account owners and email users use different sign in info when they log in (email users include admins that the email account owner has set).

Email account owners

  1. Open the Email & Office dashboard.
  2. Enter your GoDaddy username (or customer #) and password.
  3. Click Sign in.

As an account owner, you can access your Email & Office dashboard from the My Products page when you're signed into your GoDaddy account.

Email users

  1. Open the Email & Office dashboard.
  2. Enter your Office 365 email address and password.
  3. Click Sign in.

Related step

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.