Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Sign in to my GoDaddy account

Sign in to your GoDaddy account to open your products or manage your domains and account settings.

  1. From the GoDaddy home page, click Sign In (on mobile, click the person icon person icon).
    click sign in
  2. Click Sign In under Registered Users.
    registered users sign in
  3. Enter your Username or Customer # and your Password, and then click Sign In.
    sign in with username and password

Note: If you're already signed in, instead of Sign In, you'll see your Username. Click your Username and then select Visit My Account to go to your GoDaddy account.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.