Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sign in to Office online or Outlook.com

The fastest way to access your email account is by signing in online using Office 365 or Outlook on the web.

  1. Go to Outlook on the web or the Office 365 sign-in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. Your GoDaddy username and password won't work here.
  3. Select Sign In. We recommend bookmarking these sign-in pages for easy access from your browser.

You can also create a custom email sign-in page, which uses your email's domain name to sign in directly. For example, if your domain is "coolexample.com," your custom email sign-in page would be "email.coolexample.com."

To create your custom email sign-in page, replace "coolexample.com" with your domain name. If your domain was "amysbarkandwines.net," you'd sign in to your email by entering "email.amysbarkandwines.net" in your browser (along with your Office 365 sign-in info).

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.