Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sign in to Office online or Outlook.com

The fastest way for Office 365 users to access an email account is by signing in online using Office online or Outlook for Web (Outlook.com).

  1. Go to Outlook.com or the Office 365 sign in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. Your GoDaddy email and password won't work on this page, you must use your Office 365 email login info.
  3. Click Sign In. We recommend bookmarking these login pages so you can access them easily from your browser.

You can also create a custom email login page. Custom login pages use your email domain name and allow you to log into your email directly. If your domain was coolexample.com your custom email login page would be email.coolexample.com.

To create your custom email login page, replace `coolexample.com` with your domain name. If your domain was amysbarkandwines.net, you'd log into your email by entering email.amysbarkandwines.net into your browser (along with your Office 365 email login info).

Related steps

  • You can access your Office account from your Email & Office dashboard.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.