Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Signing up for the eSource Newsletter

If you want to keep up-to-date with our Reseller program, you can subscribe to our eSource newsletter. It discusses new promotions, product offerings, and more to give you a clear view of changes and developments to your business.

  1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
  2. Click Settings and then select Support Options.
    customize storefront branding
  3. Under the Contact Preferences heading, enter your preferred email address.
  4. Check the box to confirm Yes, alert me of event notifications and important updates.

    Note: When you select this option, you will also be getting emails to notify you when your customers purchase NEW products from your storefront.

  5. Click Save to complete the process.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.