SignTool: Sign Windows code with a code signing certificate

After you've created your PFX file, you can sign your code with Microsoft SignTool.

Our code signing certificates work with the following types of Windows-based files:

 • EXE
 • DLL
 • OCX
 • CAB

  Note: For CAB files, space should be allocated for the digital signature by adding the following entry to your DDF file before creating the cab file: Set ReservePerCabinetSize=6144.

Use SignTool to sign your code

 1. Install SignTool using Microsoft's information. This involves downloading and installing Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).
 2. Launch cmd.
 3. Sign your file:
  SignTool sign /f path to your PFX file /p your PFX file password /tr http://tsa.starfieldtech.com /td SHA256 path to the code you want to sign

Next step

 • Start distributing your newly signed file to your users

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.