Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Signup forms

Signup Forms are GoDaddy Email Marketing’s email collection forms. Use these forms to create a sign up box or link on your website, blog, or social page. All contacts that sign up through your forms are automatically added to your subscribers lists, in your account.

  1. To create a new signup form, click Signup forms, at the top of your GoDaddy Email Marketing page.
  2. Click Add a signup form, on the right.
  3. Click Save changes, at the bottom of the right sidebar.

Voilà! You've created a new signup form! There's much more that you can customize, but that covers the basics.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.