Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Signup IPs Addon

The Signup IPs addon posts an IP address for all signups through any GoDaddy Email Marketing form.

signup ips add on

The IP address is also captured for all confirmation clicks. This is the link that gets sent to your subscriber, if your form is set to double opt-in. You can find the IP info for each contact on the member details page:

signup ip, details show here

Of course, these details are also included in your subscribers export files.

Activate the Signup IP addon by clicking on the Addons menu at the top of the page. Then click on Add more and scroll until you see that option. Turn it on and you're all set!

Click here if you're not sure if the Signup IP addon is right for you.

Related Topics:

What Are Webforms?
How Do I Export A List
How Do I Edit Contact Details?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.